Bifeaza una sau doua din categoriile care te intereseaza, apoi apasa butonul pentru inspiratie

LIFESTYLE
WEEKENDS
RETETE
CALATORII
LIFESTYLE
WEEKENDS
RETETE
CALATORII

REGULAMENTUL PROMOTIEI

Vara de Vis!

organizată de JACOBS DOUWE EGBERTS

Perioada campaniei: 01.05.2018 – 30.06.2018 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL AMPANIEI

1.1.  Campania promotionala „Vara de Vis!” (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre Societatea JACOBS DOUWE EGBERTS (denumita in continuare “Organizatorul “), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Sector 1, cod postal 014459, avand Codul Unic de Inregistrare RO34104464.

1.2.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”).

1.3.    Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.varadevis.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil in mod gratuit, oricarui consumator, pe intreaga durata a Campaniei, (i) prin e-mail la consumerservice.ro@jdecoffee.com (ii) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la 0213808595, intre orele 09:00-17:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5.    Campania se va desfasura prin intermediul SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comercială cu sediul în România, Strada Siret, nr. 40, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/13522/2013, C.U.I. RO27206038 (denumita in continuare „Agentia“). Agentia este direct responsabila cu implementarea si derularea mecanismului promotional, redactarea si autentificarea Regulamentul Oficial al Campaniei si orice alte documente aferente acestuia, sa efectueze tragerea la sorti, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele rezerve.

1.6.  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale Ie pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

1.7.  Aceasta campanie este o loterie publicitara, asa cum este definita in legislatia din Romania, prin urmare participarea in cadrul acesteia presupune obligativitatea achizitionarii unui produs.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.  Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, organizata conform specificatiilor detaliate in cadrul sectiunii 5 a prezentului regulament.

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 01.05.2018 – 30.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”) , conform detaliilor mentionate in Anexele la regulament.

2.3. Campania Promotionala este organizata si se desfasoara exclusiv in magazinele participante, denumite in continuare „Magazine Participante”.

2.4   Lista magazinelor participante, perioada de desfasurare a Campaniei, valoarea minima a achizitiei pentru fiecare retea de magazine si premiile alocate vor fi detaliate in Anexe la regulament.

2.5.  Inainte de inceperea Campaniei Promotionale si dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

2.6.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii, fără notificare prealabilă către participanți. Orice modificare va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.    Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

3.2.    La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;

c. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. și b. de mai sus (insemnand copii,parinti, sot/sotie, frate/sora);

d. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

3.3.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.1. La prezenta campanie participa urmatoarele produse:

Jacobs 3in1 Classic 15.20 g in cutie de 24 plicuri ;

Jacobs 3in1 Intense 17.50 g in cutie de 24 plicuri ;

Jacobs 3in1 Milka 18 g in cutie de 24 plicuri ;

Jacobs Ice Coffee 18 g in cutie de 24 plicuri;

Jacobs 3in1 Cafe Latte 12.5g in cutie de 10 plicuri ;

Jacobs Solubila Aroma Hazelnut 66g

Jacobs Solubila Aroma Caramel 66g

Jacobs Solubila Aroma Irish Coffee 66g

Acestea sunt denumite in continuare „Produsele Participante”.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1.  Campania se va desfasura online pe website-ul  www.varadevis.ro in tab-ul “Promotie in magazine “ si in magazinele participante conform anexe .

5.2   Participantii la prezenta Campanie, atat cea online, cat si cea din magazine, trebuie sa:

-Achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din Magazinele Participante, produse participante in valoarea minima de 10 lei cu TVA inclus, pentru fiecare retea de magazine; aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur/a bon/factura fiscal/a;

-Sa acceseze website-ul www.varadevis.ro in tab-ul “Promotie in magazine” in Perioada Campaniei si sa completeze formularul de inregistrare cu urmatoarele informatii:

 • Nume
 • Prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de email
 • Magazinul din care au achizitionat produsele participante (selecție din listă predefinită)
 • Numarul bonului/facturii
 • Acord cu bifă – sunt de acord cu Regulamentul Campaniei (obligatoriu)
 • Acord cu bifă pentru confirmare ca indeplinesc varsta minima legala pentru participare (18 ani ) – obligatoriu
 • Acord cu bifă pentru colectarea și prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, pentru introducerea acestora în baza de date Jacobs Douwe Egberts, până pe 30 iunie 2018, în vederea validării câștigătorilor.
 • Acord cu bifă – sunt de acord cu politica de confidentialitate 

5.3. Participantii in campanie se pot inscrie in concurs cu acelasi bon fiscal/factura fiscala o singura data si doar pentru premiile alocate in campania desfasurata in magazinele respective.

5.4.  Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze, in original, bonul/factura fiscal/a care atesta achizitionarea de produse participante in valoarea minima de 10 lei mentionata in Anexa la regulament pentru fiecare retea de magazine, in perioada desfasurarii Campaniei, in urma careia s-au inregistrat in campanie. Bonul/factura fiscal/a trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in campanie a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada Campaniei.

5.5. Un participant poate înscrie în Campanie acelasi/aceeasi bon fiscal/ factura fiscala o singură dată. În cazul în care același participant (identificat prin numărul de telefon mobil) se va înscrie în Campanie de mai multe ori în baza aceluiași bon fiscal/ factura fiscala, va fi luat în considerare ca fiind valabil înscris doar prima dată, ordinea înscrierilor fiind cronologică, în raport de data inregistrarii in baza de date a Organizatorului.

5.6  Prin prezentul Regulament Oficial Organizatorul informează participanții asupra faptului că baza de date a Organizatorului funcționează pe principiul primirii înscrierilor imediat ce acestea au fost trimise prin formularul electronic care realizeaza inregistrarile in campanie pe baza datelor furnizate de participant in vederea inregistrii in Campanie.

5.7.  Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, prin inscrierea mai multor bonuri fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale aferente sau prin falsificarea acestora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude si de a restrictiona definitiv, pe toata durata campaniei promotionale, toate inscrierile respectivului participant.

5.8.  Pentru a fi valide, fiecare din bonurile/facturile fiscale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie emis/a in perioada Campaniei, sa ateste achizitionarea produselor participante comercializate in Magazinele Participante, iar aceste produse trebuie sa aiba valoarea minima mentionata in Anexa la regulament pentru fiecare retea de magazine, pe acelasi bon fiscal sau aceeasi factura fiscala;

5.9.  Un Participant poate castiga un singur premiu in cadrul fiecarei retele de magazine participante. Participantul se va inscrie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bonuri/facturi fiscale diferite care atesta achizitia produselor participante la Campanie.

5.10. Participarea la Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

5.11. Participantii trebuie sa pastreze in original bonul fiscal/bonurile fiscale in baza carora s-au realizat inscrierile in campanie, pe baza acestora se va face validarea premiilor oferite. In cazul in care participantul declarat castigator nu poate prezenta bonul fiscal/bonurile fiscale in original, care sa ateste achizitia produselor participante conform regulamentului oficial, participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

6.1.  Premiile oferite in cadrul Campaniei si conditiile aplicabile sunt detaliate in anexele la prezentul regulament.Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul Campaniei este de aproximativ  76,734.50 RON fara TVA, astfel.

Premiul Valoare fara TVA Numar bucati Valoare totala
Voucher valoric de  Excursie în Nordul Europei RON 14,000.00 3 RON 42,000.00
Se va acorda pentru participanții care au achiziționat produsele din Cora, Kaufland, Carrefour.
Se va acorda 1 singura excursie pe fiecare retailer, prin tragere la sorți.
Kit Adventure  – format din Cort Jack Wolfskin , 2 saci de dormit Mammut & Nomad , 2 saltele de dormit, 2 rucsacuri  Mammut & Millet, 2 seturi de tacam, bol si ceasca RON 4,911.50 3 RON 14,734.50
Se va acorda pentru participanții care au achiziționat produsele din Carrefour Market și Mega Image.
Se va acorda 2 kit-uri in reteaua de magazine Mega Image si 1 kit in reteaua Carrefour Market, prin tragere la sorți.
Frigider Electrolux (EN3854MOX ) de 357 litrii, Clasa A++, H 200 cm, Display, Touch control, Inox antiamprenta RON 2,000.00 10 RON 20,000.00
Se va acorda pentru participanții care au achiziționat produsele din Profi.
Se vor acorda 10 frigidere prin tragere la sorți.
Total RON 20,911.50 16 RON 76,734.50

6.2.  Participantii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor.

6.3. Participantii nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

6.4. Detalierea și alocarea premiilor va fi detaliată în Anexele prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. PROCEDURA DE ANUNTARE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR 

Acordarea premiilor 

7.1. Premiile constand in Vouchere de excursie in Nordul Europei, Kit-uri Adventure si frigidere se vor acorda prin tragere la sorti electronica. Tragerile la sorti vor avea loc in data de 6 iulie 2018.

Tragerile la sorti se vor realiza separat, dintre inscrierile valide realizate in perioada Campaniei, conform Anexelor la Regulament.

7.2. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date cuprinzand informatiile valide continute in formularul electronic de inscriere.

7.4. Dupa extragerea castigatorilor, se vor desemna si cate 5 (cinci) castigatori de rezerva pentru fiecare premiu alocat, pentru cazul in care participantul extras potential castigator nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Castigatorului. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.

7.5. Tragerile la sorti se vor realiza de catre o comisie formata din un reprezentant al Organizatorului si unul al Agentiei si va fi atestata de catre un notar prezent la locul si momentul extragerii.

7.6. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de persoana câștigătorului sau localizarea acestuia, acesta din urmă nu poate beneficia/nu beneficiază efectiv de serviciile ce fac obiectul premiului.

7.7. Pana la validarea finala participantul extras drept castigator a unui premiu va fi numit „potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare telefonica, prevalidare electronica si validare finala.

Revendicarea telefonica

7.8.  Fiecare potential castigator va fi contactat de catre Agentie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data extragerii, la numarul de telefon comunicat in vederea revendicarii premiului castigat. Reprezentantul Organizatorului va efectua maxim 3 apeluri in acest termen, iar in cazul in care participantul nu poate fi contactat sau in timpul apelului telefonic nu poate confirma inscrierea efectuata, acesta va fi invalidat, si se va apela prima rezerva a premiului respectiv, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor. Potentialii castigatori si rezervele activate si invalidate, deoarece nu au putut fi contactate nu vor beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.9.  In vederea revendicarii premiului, fiecarui potential castigator i se vor solicita acordul pentru inregistrarea convorbirii si pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre acesta in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiului. La finalul acestei solicitari, daca este de acord, fiecare potential castigator apelat va comunica urmatoarele date personale:

– nume, prenume, data nasterii, localitatea si judetul de domiciliu.

7.10. Avand in vedere obligatia Organizatorutui, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

Validarea finala:

7.11. Potentialului castigator nu ii este solicitat bonul fiscal/factura fiscala inregistrat/a si in original; astfel, participantul castigator va fi informat ca pentru validarea castigarii premiului trebuie ca în termen de maxim 3 zile lucratoare, de la data solicitarii, trebuie trimita pe email la adresa jacobs@essagroup sau contact@essagroup.ro urmatoarele:

a) scan bonul fiscal/factura fiscala, folosit/a la inscrierea in Campanie.

b) copia cartii de identitate a castigatorului, necesara Organizatorului pentru achitarea impozitului, conform Codului Fiscal in vigoare.

c) adresa postala la care doreste sa primeasca premiul, in cazul premiilor care se expediaza la adresa de corespondenta a castigatorului

 

Pentru ca un bon fiscal/factura fiscala sa fie considerat/a valid/a trebuie:

 • sa aiba mentiunea de bon fiscal/ factura fiscala si sa contina denumirea emitentului sau a unei structuri de vanzare a emitentului;
 • sa aiba numar alocat automat de casa de marcat electronica a structurii de vanzare de la care au fost achizitionate produsele participante care sa coincida cu numarul de bon inregistrat in concurs;
 • data achizitiei produsului/lor participant/e inscrisa pe bon/factura sa fie anterioara inscrierii numarului de bon in concurs, insa din perioada desfasurarii campaniei, 01.05.2018 – 30.06.2018;
 • sa aiba mentionata in mod corect denumirea produselor participante si valoarea unitara a fiecaruia din aceste produse;
 • valoarea totala a produsului/lor participant/e sa aiba valoarea minima mentionata in Anexa la regulament pentru fiecare retea de magazine.

 

Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru formularele de inscriere sau bonurile/facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda premiile pe baza unor astfel de date. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sau care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

Data limita a primirii documentelor este de 5 zile lucratoare de la data solicitarii documentelor.

Validarea finala a potentialului castigator se va face doar dupa ce acesta va trimite toate documentele solicitate de catre Organizator, in termenul alocat, in vederea validarii.

Participantii extrasi castigatori prin tragerea la sorti vor putea fi validati ca si castigatori numai daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial. In cazul in care, total sau partial, aceste conditii nu sunt indeplinite, atunci participantii extrasi potentiali castigatori nu vor putea fi validati ca si castigatori si nu vor avea dreptul de a intra in posesia premiului.

Trimiterea premiilor se va efectua in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorului. Agentia care se va ocupa de trimiterea premiilor este: ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL.

Alte dispozitii:

7.12.  In situatiile in care:

a. un potential castigator a furnizat informatii incomplete sau eronate in formularul electronic de inscriere in Campanie ; sau

b. potentialul castigator nu revendica premiul in termenul acordat;

c. potentialul castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d. potentialul castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita Ia data inceperii Campaniei,

premiul sau castigul acestuia va fi invalidat. 

7.13. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrase in lista de rezerve. In cazul in care nici rezerva/le nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

7.14. Numele castigatorilor validati, precum si premiul castigat, vor fi afisate pe www.varadevis.ro in maxim 10 zile lucratoare de Ia data validarii acestora.

7.15. Premiile oferite vor fi expediate castigatorilor validaţi, la adresa indicată de către acestia, in maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data validării. Premiile vor fi expediate prin curier rapid, iar in momentul receptionării premiului castigatorul va trebui sa prezinte actul de identitate, iar apoi sa semneze un proces verbal de primire. Odata cu efectuarea livrarii catre castigator, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

7.16. Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu in cadrul fiecarei retele de magazine participante.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII 

8.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

8.2. Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

8.5. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

8.6. Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita, pentru:

a. formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

b. pierderile sau intarzierile inscrierilor, generate de defectiuni tehnice independent de vointa Organizatorului;

c. derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de Internet cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea acestuia este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, site-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie;

d. situatiile in care numarul de telefon comunicat nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta potentialul castigator;

e. situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

f. eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite Ia inscriere;

g. pierderea bonurilor/facturilor fiscale inscrise in Campanie;

h. pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie;

i. intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

j. existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie.

 

8.7.   Prin participarea la Campanie participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este  de acord cu, urmatoarele:

 • participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 • participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale si/sau a celor din jur;

 

 

8.9.Organizatorul si societatile implicate in Campanie:

 • nu sunt raspunzatori pentru bonurile/facturile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii;
 • nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
 • sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie si bifarea casutei corespunzatoare. Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum:

 • organizarea promoției
 • inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, acordarea de premii câștigătorilor
 • realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori.
 • Datele colectate in cadrul acestei Campanii, vor fi sterse dupa 12 luni.
 • Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Participarea la promoție constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele și orașul lor de reședință va fi făcut public în mod gratuit, potrivit legislației în vigoare.
 • Perioada pentru care organizatorul doreste sa pastreze datele care vor fi folosite in scopurile mentionate la punctul 10.1. este de pana la data de 01.05.2019 Dupa această dată, datele personale vor fi distruse. Datele câștigătorilor de premii de peste 600 de lei vor fi păstrate în contabilitate firmei, potrivit legislației în vigoare.
 • Participanților le sunt garantata drepturile prevăzute de Legea nr 677/2001, privind protecția persoanelor cu privirea la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:
 •       Dreptul de acces la date
 •       Dreptul de intervenție asupra datelor
 •       Dreptul de opoziție
 •       Dreptul la informare
 •       Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 •       Dreptul de a solicita ștergerea datelor

 

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Calea Floreasca nr.169 A, sector 1, in mod gratuit, Jacobs Douwe Egberts Romania va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Jacobs Douwe Egberts Romania va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

 

10.6. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

11.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfelde situatie.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

 

SECTIUNEA 13. ERORI, BONURI SAU FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

13.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/facturi fiscale care fac parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor/ facturilor fiscale, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

14.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

– in format electronic, prin accesarea paginii: www.varadevis.ro/regulament

– in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Sector 1

– la linia telefonica 0213808595 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

14.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campaniei poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

14.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea lor pe site-ul www.varadevis.ro/regulament

 

 

 

ANEXA 1

 

Aferent regulamentului campaniei promoționale Vara de Vis!

privind detaliile Campaniei organizate in Reteaua de magazine Carrefour hypermarket: perioada desfasurarii campaniei, valoarea minima a achizitiei, premiile alocate si conditiile de acordare si utilizare.

1.1 Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in Reteaua de magazine Carrefour hypermarket la nivel national in perioada 005.2018 – 30.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

1.2 Participantii la prezenta Campanie trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din magazinele Carrefour Hypermarket, produse participante in valoarea minima de 10 lei (TVA inclus), aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur bon fiscal;

1.3 Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii in magazinele Carrefour hypermarket si conditiile aplicabile sunt:
-Tragere la sorti, conform specificațiilor din Regulament: un Voucher de excursie pentru două persoane în Nordul Europei in valoare de 14,000.00 ron/bucată, fără TVA

1.4 Valoarea premiilor este astfel:

 

Premiu Valoare fara TVA Cantitate Valoare finală fara TVA
Voucher valoric de  Excursie în Nordul Europei RON 14,000.00 1.00 RON 14,000.00
Total RON 14,000.00 1.00 RON 14,000.00

 

Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul Campaniei organizate in toate magazinele Carrefour este de 14,000.00 lei.

1.5 Premiul cel mare va fi stabilit prin tragere la sorti electronica in data de 6 iulie 2018.

1.6 La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide inregistrate in perioada Campaniei de catre participantii pe varadevis.ro in tab-ul “Promotie in magazine” .

1.7 Detaliile premiilor sunt astfel:

 

Voucher de Călătorie

 a. Castigatorul poate beneficia de mai multe excursii in cuantumul celor 14 000 ron pana la data expirarii sale, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in posesie a voucherului.

b. In cazul in care vacanta Castigatorului depaseste suma voucherului de 14 000 ron, Agentia de turism SF Travel il va informa pe acesta ca diferente dintre valoarea vacantei achizitionate si valoarea premiului se va factura pe numele Castigatorului si abia dupa acordul Castigatorului se va continua cu achizitionarea vacantei.

c. Optiunile de vacanta vor fi solicitate agentiei partenere: SF Travel

d. Castigatorul poate achizitiona vacanta doar de la agentia partenera, SF Travel

e. In eventualitatea in care castigatorul nu foloseste in totalitate suma de 14 000 ron stipulata pe voucher, acesta nu poate beneficia de restul ramas dupa expirarea voucherului si nu va primi contravaloarea in bani a sumei ramase .

f. Voucherul este nominal (nu poate fi trasmis către o altă persoană);

g. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de persoana câștigătorului sau localizarea acestuia, acesta din urmă nu poate beneficia/nu beneficiază efectiv de serviciile ce fac obiectul premiului (spre exemplu: câștigătorul nu poate pleca în excursia programata, în perioada rezervată/indicată în Regulamentul Oficial).

h. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, în vederea participării la Campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie).

1.8 Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbati parametrii/caracteristicile premiilor oferite, acestea fiind oferite ca atare, astfel cum au fost achiziționate de Organizator de la furnizorii premiilor oferite în cadrul Campaniei.

1.9 Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

1.10 Lista magazinelor Carrefour Hypermarket participante poate fi găsită aici https://www.carrefour.ro/magazine/

 

ANEXA 2

 

Aferent regulamentului campaniei promoționale Vara de Vis!

privind detaliile Campaniei organizate in Reteaua de magazine Carrefour Supermarket : perioada desfasurarii campaniei, valoarea minima a achizitiei, premiile alocate si conditiile de acordare si utilizare.

Campaia este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in Reteaua de magazine Carrefour Supermarket la nivel national in perioada 01.05.2018 – 30.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

 

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din magazinele Carrefour Supermarket, produse participante in valoarea minima de 10 lei (TVA inclusa) , aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur bon fiscal.

1.1 Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii in magazinele Carrefour Supermarket si conditiile aplicabile sunt:
-Tragere la sorti, conform specificațiilor din Regulament: Kit Adventure in valoare de 4,911.50 lei bucată, fără TVA

1.2 Valoarea premiilor este astfel:

Premiu Valoare fara TVA Cantitate Valoare finală fara TVA
Kit Adventure – format din Cort Jack Wolfskin , 2 saci de dormit Mammut & Nomad , 2 saltele de dormit, 2 rucsacuri  Mammut & Millet, 2 seturi de tacam, bol si ceasca RON 4,911.50 1.00 RON 4,911.50
Total RON 4,911.50 1.00 RON 4,911.50

 

Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul Campaniei organizate in toate magazinele Carrefour Supermarket este de 4,911.50 lei.

1.3 Premiul cel mare va fi stabilit prin tragere la sorti electronica in data de 6 iulie 2018.

1.4 La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide inregistrate in perioada Campaniei de catre participantii pe varadevis.ro in tab-ul “Promotie in magazine” .

1.5 Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbate parametrii/caracteristicile premiilor oferite, acestea fiind oferite ca atare, astfel cum au fost achiziționate de Organizator de la furnizorii premiilor oferite în cadrul Campaniei.

1.6 Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

1.7 Lista magazinelor Carrefour Supermarket participante poate fi găsită aici : https://www.carrefour.ro/magazine/?tip=market,express,expressportocaliu,contact

 

ANEXA 3

 

Aferent regulamentului campaniei promoționale Vara de Vis!

privind detaliile Campaniei organizate in Reteaua de magazine Kaufland : perioada desfasurarii campaniei, valoarea minima a achizitiei, premiile alocate si conditiile de acordare si utilizare.

1.1 Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in Reteaua de magazine Kaufland la nivel national in perioada 005.2018 – 30.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

1.2 Participantii la prezenta Campanie trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din magazinele Kaufland , produse participante in valoarea minima de 10 lei (TVA inclus) , aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur bon fiscal;

1.3 Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii in magazinele Kaufland si conditiile aplicabile sunt:

– Tragere la sorti, conform specificațiilor din Regulament: un Voucher de excursie pentru două persoane în Nordul Europei in valoare de 14,000.00 ron/bucată, fără TVA

1.4 Valoarea premiilor este astfel:

Premiu Valoare fara TVA Cantitate Valoare finală fara TVA
Voucher valoric de  Excursie în Nordul Europei RON 14,000.00 1.00 RON 14,000.00
Total RON 14,000.00 1.00 RON 14,000.00

 

Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul Campaniei organizate in toate magazinele Kaufland este de 14,000.00 lei.

1.5 Premiul cel mare va fi stabilit prin tragere la sorti electronica in data de 6 iulie 2018.

1.6 La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide inregistrate in perioada Campaniei de catre participantii pe varadevis.ro in tab-ul “Promotie in magazine” .

1.7 Detaliile premiilor sunt astfel: 

Voucher de Călătorie 

a. Castigatorul poate beneficia de mai multe excursii in cuantumul celor 14 000 ron pana la data expirarii sale, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in posesie a voucherului.

b. In cazul in care vacanta Castigatorului depaseste suma voucherului de 14 000 ron, Agentia de turism SF Travel il va informa pe acesta ca diferente dintre valoarea vacantei achizitionate si valoarea premiului se va factura pe numele Castigatorului si abia dupa acordul Castigatorului se va continua cu achizitionarea vacantei.

c. Optiunile de vacanta vor fi solicitate agentiei partenere: SF Travel

d. Castigatorul poate achizitiona vacanta doar de la agentia partenera, SF Travel

e. In eventualitatea in care castigatorul nu foloseste in totalitate suma de 14 000 ron stipulata pe voucher, acesta nu poate beneficia de restul ramas dupa expirarea voucherului si nu va primi contravaloarea in bani a sumei ramase .

f. Voucherul este nominal (nu poate fi trasmis către o altă persoană);

g. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de persoana câștigătorului sau localizarea acestuia, acesta din urmă nu poate beneficia/nu beneficiază efectiv de serviciile ce fac obiectul premiului (spre exemplu: câștigătorul nu poate pleca în excursia programata, în perioada rezervată/indicată în Regulamentul Oficial).

h. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, în vederea participării la Campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie).

1.8 Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbati parametrii/caracteristicile premiilor oferite, acestea fiind oferite ca atare, astfel cum au fost achiziționate de Organizator de la furnizorii premiilor oferite în cadrul Campaniei.

1.9 Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

1.10 Lista magazinelor Kaufland participante poate fi găsită aici https://www.kaufland.ro/utile/tutorial-schimba-magazin.html

 

ANEXA 4

 

Aferent regulamentului campaniei promoționale Vara de Vis!

privind detaliile Campaniei organizate in Reteaua de magazine Cora : perioada desfasurarii campaniei, valoarea minima a achizitiei, premiile alocate si conditiile de acordare si utilizare.

1.1 Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in Reteaua de magazine Cora la nivel national in perioada 005.2018 – 30.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

1.2 Participantii la prezenta Campanie trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din magazinele Cora, produse participante in valoarea minima de 10 lei (TVA inclus) , aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur bon fiscal;

1.3 Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii in magazinele Cora si conditiile aplicabile sunt:

– Tragere la sorti, conform specificațiilor din Regulament: un Voucher de excursie pentru două persoane în Nordul Europei in valoare de 14,000.00 ron/bucată, fără TVA

1.4 Valoarea premiilor este astfel:

Premiu Valoare fara TVA Cantitate Valoare finală fara TVA
Voucher valoric de  Excursie în Nordul Europei RON 14,000.00 1.00 RON 14,000.00
Total RON 14,000.00 1.00 RON 14,000.00

 

Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul Campaniei organizate in toate magazinele Cora este de 14,000.00 lei

1.5 Premiul cel mare va fi stabilit prin tragere la sorti electronica in data de 6 iulie 2018.

1.6 La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide inregistrate in perioada Campaniei de catre participantii pe varadevis.ro in tab-ul “Promotie in magazine” .

1.7 Detaliile premiilor sunt astfel: 

Voucher de Călătorie 

a. Castigatorul poate beneficia de mai multe excursii in cuantumul celor 14 000 ron pana la data expirarii sale, in termen de maxim 6 luni de la intrarea in posesie a voucherului.

b. In cazul in care vacanta Castigatorului depaseste suma voucherului de 14 000 ron, Agentia de turism SF Travel il va informa pe acesta ca diferente dintre valoarea vacantei achizitionate si valoarea premiului se va factura pe numele Castigatorului si abia dupa acordul Castigatorului se va continua cu achizitionarea vacantei.

c. Optiunile de vacanta vor fi solicitate agentiei partenere: SF Travel

d. Castigatorul poate achizitiona vacanta doar de la agentia partenera, SF Travel

e. In eventualitatea in care castigatorul nu foloseste in totalitate suma de 14 000 ron stipulata pe voucher, acesta nu poate beneficia de restul ramas dupa expirarea voucherului si nu va primi contravaloarea in bani a sumei ramase .

f. Voucherul este nominal (nu poate fi trasmis către o altă persoană);

g. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de persoana câștigătorului sau localizarea acestuia, acesta din urmă nu poate beneficia/nu beneficiază efectiv de serviciile ce fac obiectul premiului (spre exemplu: câștigătorul nu poate pleca în excursia programata, în perioada rezervată/indicată în Regulamentul Oficial).

h. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, în vederea participării la Campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie).

 

1.8 Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbati parametrii/caracteristicile premiilor oferite, acestea fiind oferite ca atare, astfel cum au fost achiziționate de Organizator de la furnizorii premiilor oferite în cadrul Campaniei.

1.9 Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

1.10 Lista magazinelor Cora participante poate fi găsită aici https://www.cora.ro/store-locator

 

 

ANEXA 5

 

Aferent regulamentului campaniei promoționale Vara de Vis!

privind detaliile Campaniei organizate in Reteaua de magazine Profi  : perioada desfasurarii campaniei, valoarea minima a achizitiei, premiile alocate si conditiile de acordare si utilizare.

Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in Reteaua de magazine Profi la nivel national in perioada 01.05.2018 – 30.06.2018 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii Campaniei, din magazinele Profi, produse participante in valoarea minima de 10 lei (TVA inclusa)  aceasta valoare insumata a produselor participante trebuie sa se regaseasca pe un singur bon fiscal.

Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii si conditiile aplicabile sunt:

10 Frigidere Electrolux EN3854MOX de 357 litrii, Clasa A++, H 200 cm, Display, Touch control, Inox antiamprenta – fiecare în valoare de 2000 lei +TVA

Valoarea totala a premiilor care se vor acorda in cadrul Campaniei organizate in toate magazinele Profi este de 20.000 lei + TVA.

Premiile vor fi expediate castigatorilor validaţi, la adresa indicată de către acestia, in maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data validării.

Premiile vor fi expediate prin curier rapid, iar in momentul receptionării premiului castigatorul va trebui sa prezinte actul de identitate, iar apoi sa semneze un proces verbal de primire. Odata cu efectuarea livrarii catre castigator, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbate parametrii/caracteristicile premiilor oferite, acestea fiind oferite ca atare, astfel cum au fost achiziționate de Organizator de la furnizorii premiilor oferite în cadrul Campaniei.

Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

Lista magazinelor Profi participante poate fi găsită aici : https://www.profi.ro/contact/magazine.html